14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler sonrası seçilecek yeni cumhurbaşkanımızdan ve grubundan, bu ülkenin gençleri olarak kimi beklentilerimiz var.

Son devirde hepimizin öncelikli gündemi siyaset malum. Adaylar seçim propaganda sürecinin başlamasıyla bir bir vaatlerini sıralamaya başladılar. Başımızı çevirdiğimiz her yerde siyaset görüyoruz.

Tabii ki vaatler ortasında çokça ‘teknoloji’, ‘dijital’, ‘bilim’ üzere sözleri de görüyoruz. Fakat geçmişe kısa bir bakış atmak, ülkemizde seçim vaatlerinin gerçekleştirilmesi noktasında önemli problemler olduğunu görmemize kâfi. O yüzden politikler vaatlerini paylaşadursun, biz eğitimden teknolojiye farklı alanlarda beklentilerimizden bahsedeceğiz.

Beklentilerinizin neler olduğunu Twitter üzerinden sizlere de sorduk;

Yanıtlarınız için çok teşekkür ederiz! Hem sizlerden gelen beklentileri hem de grup olarak konuşup tartıştığımız bazı gereksinimlere yönelik beklentileri bir ortaya getirdik.

Teknoloji alanında beklentilerimiz;

 • Vergi indirimleri ve satın alma kolaylıkları ile teknolojik eserlere erişimin herkes için mümkün hale gelmesi.
 • Hızlı, erişilebilir ve kapsama alanı geniş internet.
 • Siber güvenlik alanında atılacak adımlar ile data güvenliğinini sağlanması; data sızıntılarına yönelik tedbirlerin artması için caydırıcı cezalar ve daha güçlü bir kanun.
 • Sansürsüz, yasaksız ve özgür internet.
 • Yapay zeka dayanaklı eser ve yazılımların geliştirilmesi, güvenli kullanım ve oluşabilecek risklerden korunmak için bilinçlendirme projeleri.
 • Yazılım bölümünde istikrarlı büyüme ve istihdam için düzenlemeler ile beyin göçünün önlenmesi, tersine göç süreci ile teknoloji transferinin sağlanması.
 • Robotik alanında geliştirme ve üretimin artması için teşvikler ve donanımlı mühendislerin yetişmesi için eğitim programları.
 • Blok zinciri, kripto, finansal teknoloji, bilgi madenciliği, metaverse üzere alanlarda aktüel durumu tahlil ederek AR-GE ve ÜR-GE projelerini kıymetlendirecek grupların ve proje merkezlerinin kurulması.
 • Tüm teknolojik eserlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde genç girişimcilere yönelik vergi düzenlemeleri.
 • Yarı iletken üretimi yapacak fabrikalar kurularak kesimde kalıcı bir yer edinilmesinin sağlanması, bu alanda yatırım yapmak isteyen ve yerli istihdam sağlayacak şirketlere özel teşvikler.
 • Elektrikli arabaların yaygınlaşması ve Türkiye’nin 2040 amacına gerçekçi bir ulaşım yolu sağlanması için teşvikler ile elektrikli araba satın alımlarının kolaylaştırılması.
 • E-Yakıt üzere alternatif sürdürülebilir ve çevreci yakıtların geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarının yürütülmesi.
 • Teknoloji Bakanlığı kurularak Türkiye’nin tüm teknoloji AR-GE/ÜR-GE projelerinin desteklenmesi, gerekli düzenlemelerin şeffaf ve gerçekçi siyasetlerle hayata geçirilmesi.

Eğitim alanında beklentilerimiz;

 • Eğitim sisteminin bilimselleştirilmesi; müfredatın aktüel bilimsel bilgiler ışığında yenilenmesi ve çağdaş bir eğitim müfredatına geçiş yapılması.
 • Sınav sisteminin tekrar kıymetlendirilmesi ve tüm sıkıntılardan arındırılması.
 • Endüstri ve meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılması; mezun öğrencilere yönelik iş imkanı ve avantajların sunularak bu okullara yönelik ‘tembel öğrencilerin gittiği lise’ algısının ortadan kaldırılması.
 • Lise çağında öğrencilere yönelik meslek planlama eğitimlerinin verilmesi, tüm öğrencilerin yüksek yarar sağlayacağı kapsamlı programların oluşturulması.
 • Çocuk ve gençlerin ilgi duydukları sanat ve spor kollarına yönelmelerini sağlayacak destekleyici ve kapsayıcı adımlar atılması.
 • Üniversitelerin bağımsızlaştırılması, seçkin bilimsel eğitim ve araştırma merkezleri haline getirilmesi.
 • Sayıları artan ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olan özel üniversitelerin sayılarının azaltılması.
 • Eğitimde fırsat eşitliğinin önüne geçen özel okullara yönelik düzenlemelerin yapılması ve ülkemizin tüm çocuk ve gençlerine eğitimde fırsat eşitliğinin sunulması.

Bilimsel atılımlar ve uzay çalışmalarına yönelik beklentilerimiz;

 • Genetik, nörobilim ve moleküler biyoloji üzere alanlarda yürütülecek çalışmalar için özel araştırma merkezlerinin kurulması.
 • Astronomi alanında çalışmalarının gelişmesi ve ileri taşınması için araştırma üslerinin kurulması.
 • Uzay mühendisliği alanında AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının yürütülmesi, bu alanlarda çalışmalar yapacak özel şirketlere teşviklerin verilmesi.
 • Uzay mühendisliği çalışmalarıyla elde edilen datalarla uzay madenciliği alanında özel projelerin yürütülmesi.
 • Türkiye Uzay Ajansı’nın bütçesinin artırılması, ajansın gerçekçi maksatlar ve planlarla yönetilmesi, Türk astronotların yetiştirilmesi.

Sürdürülebilirlik, tarım, afet idaresi ve kentleşme çalışmalarına yönelik beklentilerimiz;

 • Yenilenebilir güç kaynaklarının artırılması, gerçekçi ve dengeli çevreci siyasetlerin geliştirilmesi.
 • Ülkemizin en büyük sorunlarından birine dönüşecek olan su kıtlığına yönelik önemli tedbirlerin alınması, tarımda ve sanayide su tüketimine yönelik düzenlemeler yapılması.
 • Tarımda bilimsel unsurlara uygun üretim yapan çiftçilerin masraflarını formda azaltacak avantajlara sahip olması.
 • Bilimsel prosedürler dışında ziraî üretim yapanlara yanlışsız üretime teşvikle sonuçlanacak yaptırımların uygulanması.
 • Türkiye’de ziraî üretim yapacak yabancı şirketlerin eserlerini Türkiye’deki fabrikalarda üretmeleri ve bölgesel istihdam sağlamaları konusunda teşvik edilmesi.
 • Nadir toprak elementleri başta olmak üzere pahalı madenlerin yurt içinde işlenerek katma pahalı olarak ihracatının desteklenmesi
 • Endüstri ve tarım bölgeleri oluşturularak ekonomik büyümenin yurdun dört bir yanına yayılması, nüfus yoğunluğunu dengeleyecek adımlar atılması, gençlere üretime yönlenmeleri için teşvikler verilmesi.
 • Ülkemizin tüm vilayetlerini bekleyen afet risklerine yönelik bilimsel bilgilere dayanan uygulanabilir afet planlarının hazırlanması, bu planların halk ile yalın bir lisanla paylaşılarak bilinçlendirme projelerinin hayata geçirilmesi.
 • Afet Bakanlığı’nın kurulması.

Listede olmayan, eklemek istediğiniz her şeyi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir