Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan bir karar, toplumun yansısını çekti. Karara nazaran hükûmet, yıllık 7.000 yabancıyı ülkemize getirip, ücretsiz bir halde tedavi edecek. İşte toplumsal medyadaki paylaşımlar…

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, vatandaşın reaksiyonunu çeken bir karar yayımlandı. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Birtakım Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz yahut İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine Ait 17/1/2024 Tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8438)” karar ile yurt dışından Türkiye’ye getirilecek 7.000 yabancı asıllı hastanın, tedavi masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmasına karar verildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, yıllık en fazla 7.000 yabancıyı bulup, tedavi etmek için Türkiye’ye getirecek. Hastanın tedavi giderlerini ise Sağlık Bakanlığı karşılayacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- 17/1/2024 tarihli ve 8105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Tedavilerinin Sıhhat Bakanlığına bağlı sıhhat kurumları ile Devlete ilişkin üniversite hastenelerinde yapılmış olması kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının uyumu ve Sıhhat Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarili 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 63 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sıhhat hizmeti, ilaç, tıbbî aygıt, ortaz-protez ve materyallerin Sıhhat Uygulama Bildirimi kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi sarfiyatları, 8/1/2022 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci unsurunun birinci fıkrası kararından muaftır. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sıhhat Uygulama Bildirimi yahut kamu fiyatı üzerinden, tıbbî aygıt, ortez-protez ve medikal materyal sarfiyatları ise temin bedelleri üzerinden sıhhat Uygulama Bildirimi kriterlerine nazaran Sıhhat Bakanlığınca karşılanır.
(2) Bu hususun uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ait öteki adap ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.
(3) Göç Yönetimi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bu unsur kapsamındaki yabancı hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde gerekli dayanağı sağlar.”

MADDE 2- Bu Karar 1/12/2023  tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür. 
 

Resmî Gazete’deki buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada reaksiyonlar çığ gibi!

Resmî Gazete’de yayımlanan karar, toplumsal medyada yansıların odak noktasına oturdu. İşte X’te bahisle ilgili yapılan birtakım paylaşımlar:

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir