Rekabet Kurumu, Abdi İbrahim ile GlaxoSmithKline’a yönelik soruşturmasını tamamladı. Yapılan açıklamada, her iki şirkete de para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz yıl ilaç dalının dev isimleri ortasında yer alan Abdi İbrahim ile GlaxoSmithKline şirketlerine bir soruşturma açtığını açıklamıştı. Bu soruşturmanın nedeni, tarafların gizli bir mutabakat içerisinde olmalarıydı

Kurum bugün, soruşturmayı tamamladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, her iki şirkete de ceza kesildiği belirtildi. Bu bağlamda; Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 184 milyon 363 bin 976 TL, GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ise 33 milyon 321 bin 564 TL ceza kesildiği duyuruldu.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama:

Rekabet Şurasının 09.11.2023 tarihli ve 23-53/1004-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Heyetin orta kararlarına istinaden gönderilen uzlaşma metinleri sonucunda, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik olarak centilmenlik muahedeleri yapmak ve rakipler ortası rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle anlaşma/uyumlu aksiyon içerisinde oldukları ve bu yolla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. hususunu ihlal ettikleri gerekçesiyle GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 33.321.564,11-TL, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ise 184.363.976,71-TL fiyatında idari para cezası uygulanmasına ve 09.11.2023 tarihli ve 23-53/1004-M sayılı Konsey kararı ile yürütülen soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. hususu ne diyor?

Madde 4- Belirli bir mal yahut hizmet piyasasında direkt yahut dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama gayesini taşıyan yahut bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler ortası mutabakatlar, uyumlu aksiyonlar ve teşebbüs birliklerinin bu tıp karar ve hareketleri hukuka alışılmamış ve yasaktır.

Bu haller, bilhassa şunlardır:

a) Mal yahut hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr üzere ögeler ile her türlü alım veya satım kurallarının tespit edilmesi,
b) Mal yahut hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının yahut ögelerinin paylaşılması ya da denetimi,
c) Mal yahut hizmetin arz ya da talep ölçüsünün denetimi yahut bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması yahut piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da öteki davranışlarla piyasa dışına çıkartılması veyahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki bireylere farklı kaidelerin uygulanması,
f) Anlaşmanın niteliği yahut ticarî teamüllere karşıt olarak, bir mal yahut hizmet ile birlikte başka mal yahut hizmetin satın alınmasının zarurî kılınması yahut aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin öteki bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafından teşhiri kuralına bağlanması ya da arz edilen bir mal yahut hizmetin tekrar arzına ait koşulların ileri sürülmesi,

Bir mutabakatın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin yahut arz ve talep istikrarının ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu yahut kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu aksiyon içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak şartıyla taraflardan her biri uyumlu aksiyonda bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir