Rekabet Kurumu; Nestle ve Eti’ye para cezası kestiğini açıkladı. Tıpkı soruşturmada ismi geçen Danone için rastgele bir para cezası uygulanmadı. Pekala markalar, hangi kanuna muhalefetten soruşturuldular?

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz yıl besin üzerine çalışan kimi firmalara başlattığı soruşturmasını tamamladı. Bugün bahisle ilgili yapılan açıklamada, Danone Tikveşli Besin ve İçecek San. ve Tic. AŞ için rastgele bir usulsüzlük tespit edilemediği belirtildi. Fakat birebir soruşturmada yer alan Nestle Türkiye Besin Sanayi AŞ, Eti Besin San. ve Tic. AŞ ile Horizon Süratli Tüketim Eserleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ için çeşitli cezalar uygulandı.

Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmada, kelam konusu şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. unsurunu ihlal edip etmediklerine bakılacaktı. Yapılan incelemede Danone Tikveşli Besin ve İçecek San. ve Tic. AŞ’nin yasaya muhalif davranmadı tespit edildi. Öteki firmalar ise suçlu bulundular.

Rekabet Kurumunun açıklaması şöyle:

Danone Tikveşli Besin ve İçecek San. ve Tic. AŞ ve Nestle Türkiye Besin Sanayi AŞ tarafından rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. unsurunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Rekabet Konseyinin 28.12.2023 tarihli toplantısında Danone Tikveşli Besin ve İçecek San. ve Tic. AŞ tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığına, bu nedenle ilgili teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, Nestle Türkiye Besin Sanayi AŞ tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. hususunun ihlal edildiğine, münasebetiyle ismi geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine 23-61/1205-429 sayı ile karar verilmiştir.

Birebir belgede haklarında soruşturma açılmış olan Eti Besin San. ve Tic. AŞ ile Horizon Süratli Tüketim Eserleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ bakımından ise soruşturma uzlaşma ile sonlandırılmıştır. Bu kapsamda, faaliyet gösterdikleri piyasayı şeffaflaştırmaya yönelik rekabeti kısıtlayıcı nitelikte hareketlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. unsurunu ihlal ettikleri gerekçesiyle; Rekabet Heyetinin 02.03.2023 tarihli ve 23-12/181-57 sayılı kararıyla Eti Besin San. ve Tic. AŞ’ye 36.096.652,89-TL, 30.03.2023 tarihli ve 23-16/280-96 sayılı kararıyla ise Horizon Süratli Tüketim Eserleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ’ye 55.140.344,30-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Rekabet Kurumu kararına buradaki kontaktan ulaşılabilir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. hususu şöyle diyor:

Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Hareket ve Kararlar

Madde 4- Belirli bir mal yahut hizmet piyasasında direkt yahut dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama hedefini taşıyan yahut bu etkiyi doğuran veyahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler ortası muahedeler, uyumlu aksiyonlar ve teşebbüs birliklerinin bu cins karar ve aksiyonları hukuka ters ve yasaktır.

Bu haller, bilhassa şunlardır:

a) Mal yahut hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr üzere ögeler ile her türlü alım veyahut satım koşullarının tespit edilmesi,
b) Mal yahut hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının yahut ögelerinin paylaşılması ya da denetimi,
c) Mal yahut hizmetin arz ya da talep ölçüsünün denetimi yahut bunların piyasa dışında belirlenmesi,
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması yahut piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da başka davranışlarla piyasa dışına çıkartılması veya piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki şahıslara farklı kaidelerin uygulanması,
f) Anlaşmanın niteliği yahut ticarî teamüllere karşıt olarak, bir mal yahut hizmet ile birlikte öbür mal yahut hizmetin satın alınmasının zarurî kılınması yahut aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin öteki bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafından teşhiri kaidesine bağlanması ya da arz edilen bir mal yahut hizmetin tekrar arzına ait kaidelerin ileri sürülmesi,

Bir muahedenin varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin yahut arz ve talep istikrarının ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu yahut kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu aksiyon içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak şartıyla taraflardan her biri uyumlu aksiyonda bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir