Birçoğumuzun en azından bir sefer karşılaştığı ancak nadiren derinlemesine düşündüğü hususlardan biri de numerolojidir. Tahminen de etrafınızda, sayılarla hayatını yaşayan ve alacağı kararlarda bile sayılara başvuran birileri vardır. İşte bu bireyler, astrolojiye de hayli benzeyen numerolojiye inanan bireyler oluyor. Pekala numeroloji tam olarak nedir?

Sayıların bâtın manalarını ve insan hayatı üzerindeki tesirlerini inceleyen eski bir öğreti olan numerolojiye nazaran sayıların, kişilik özelliklerimizden yazgımıza kadar birçok şey üzerinde mistik bir gücü var. Lakin pek çoğumuzun aklına takılan bir soru var: Numeroloji hakikaten bir bilim kolu mıdır yoksa büsbütün bir inanç sistemine mi dayanır?

Neden birçok kişinin bu eski öğretiye büyük bir ilgi duyduğunu lakin birebir vakitte neden bilim dünyası tarafında “sözde bilim” olarak isimlendirildiğine tüm ayrıntılara ile bakacağız. Ayrıyeten her ne kadar inanmasak da ufak bir örnekle kendi sayınızın manasını da vererek içeriğimizi biraz renklendirelim : )

Numeroloji nedir?

Numeroloji, insan hayatındaki olaylar ve kişilik özellikleri ortasında sayılar aracılığıyla temaslar kurmaya çalışan mistik bir öğreti. Temelleri Antik Yunan, Mısır üzere medeniyetlere ve hatta daha öncesine dayanan bu disiplin, sayıların üniversal güçler taşıdığına ve bu güçlerin insan ömrü üzerinde kıymetli tesirleri olduğuna inanıyor. Pisagor da bu işin içerisinde.

Numeroloji, her birimizin doğum tarihimizden ismimize kadar hayatımızdaki sayısal bedellerden yola çıkarak kişilik özelliklerimizi, geleceğimizi ve hatta ruhsal yolumuzu yorumlamayı amaçlıyor.

Numeroloji, yüzyıllar boyunca birçok kültürde farklı formlarda uygulanmış ve günümüzde de popülerliğini koruyan bir öğreti hâline gelmiş durumda. Ancak numerolojinin yöntemi ve yorumları büsbütün subjektif ve ferdî inançlara dayandığı için bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesi konusunda önemli tartışmalar bulunuyor.

Numerolojide hesaplama nasıl yapılıyor?

Bir kişinin yaşam yolu numarası, doğum tarihinin sayısal kıymetlerinin toplanması ve tek bir sayıya indirgenmesiyle hesaplanıyor. Bu numaranın da kişinin karakteri, ömür gayesi ve yazgısı hakkında bilgi verdiğine inanılıyor. Benzeri biçimde isim numerolojisinde her harfe karşılık gelen bir sayısal kıymet var ve bu sayılar toplanarak kişinin, kişilik özellikleriyle ilgili yorumlar yapılıyor.

Bir örnek verelim. Benim doğum tarihim 29/01/1989

29+1+1989=2019

Bu sayısı tek sayıya indirmek için ise 2+1+9 yapıyoruz ve çıkan 12’yi de 1+2 halinde toplayıp 3 sayısını elde ediyoruz.

 Numeroloji inanışına nazaran sayılarının manaları şöyle;

1: Bağımsız, amaç odaklı, yenilikçi

2: Sezgisel, birleştirici, etkili

3: İletişimsel, sanatsal, çekici

4: Pratik, sadık, hizmet odaklı

5: Meraklı, uyumlu, sosyal

6: Destekleyici, gözetici, romantik

7: Manevi, meraklı, analitik

8: Hırslı, karmik, kalıcı

9: Uyanış, hoşgörülü, destekleyici

Yorumlar için teşekkürler numeroloji : )

Numerolojide öne çıkan tek sayılar olsa da birkaç çift haneli sayı da tesirli sayılıyor. 11, 22 ve 33 muazzam bir tesire sahip manevi sayılar olarak kabul ediliyor.

11: Aydınlanmış, anlayışlı, karizmatik

22: Disiplinli, yetenekli, başarılı

33: Besleyici, fedakâr, bilge

Konumuza dönelim. Numerolojinin neden bilim sayılmadığından evvel bilimin özelliklerine bakmak gerek.

Bilim, kozmosu ve içindeki olayları anlamak için müşahedelere, deneylere ve mantıksal çıkarımlara dayanan bir bilgi edinme metodu. Bilimsel metodoloji, teorileri ve hipotezleri test edilebilir, gözlemlenebilir ve yanlışlanabilir kılan bir dizi prensibe dayanıyor.

Yani bir teorinin bilimsel olarak kabul edilebilmesi için onu destekleyen delillerin gözlemlenebilir ve deney yoluyla test edilebilir olması gerekiyor. Ayrıyeten bu teorinin yanlışlanabilir olması yani teorinin doğruluğunu sınamak için potansiyel olarak çürütülebilecek durumlar öngörmesi gerekiyor.

Bilimsel bilgi, daima bir sorgulama ve kontrol sürecinden geçer. Bir hipotezin bilimsel bir teoriye dönüşebilmesi için defalarca test edilmesi ve farklı bilim insanları tarafından bağımsız olarak doğrulanması gerekiyor.

Numerolojinin bilimden ayrıldığı noktalar neler?

  • Numeroloji soyut kavramlar ve mistik anlamlar üzerine kurulu; sayıların insan hayatı üzerindeki tesirlerini direkt gözlemlemek yahut objektif bir biçimde test etmek mümkün değil. Numerolojik yorumlar ekseriyetle çok genel olup birçok farklı duruma uyarlanabiliyor. Bu da onların bilimsel bir testten geçirilmesini zorlaştırıyor.
  • Bilimsel bir tezin yanlışlanabilir olması, onun doğruluğunun test edilebilmesi için gerekli bir özellik. Numeroloji, yanlışlanabilir olmayan iddialar sunuyor yani numerolojik yorumların hakikat olup olmadığını kesin olarak test etmek için bir yol yok. Numerolojik tahliller subjektif yorumlara ve şahsî inançlara dayandığı için rastgele bir objektif yanlışlama kriteri uygulanamaz.
  • Numeroloji daha çok bir inanç sistemi olarak fonksiyon görüyor. Bilim ise inançlardan çok gözlemlenebilir gerçekler ve ispatlar üzerine konseyi. Numerolojinin temeli, sayıların mistik yahut metafiziksel manalara sahip olduğu ve bu manaların insanların ömürlerini etkileyebileceği inancına dayanıyor. Bu cins inançlar, bilimsel metodolojinin objektiflik ve delil temelli yaklaşımıyla uyumlu değil.
  • Numeroloji, ferdî yorumlara ve kişisel tecrübelere büyük ölçüde bağlı. Bilimde ise subjektif yorumların yerini, tekrarlanabilir deneyler ve müşahedeler sonucunda elde edilen objektif ispatlar alıyor. Numerolojik yorumlar, şahıstan bireye değişebilir ve çoklukla üniversal bir geçerlilik tezinde bulunamazlar.

Bu noktalar da numerolojinin neden bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmediğini açıklıyor. Ancak numerolojinin bilim olmaması, onun beşerler için mana ve paha taşımaması manasına gelmiyor.

Neden birtakım beşerler numerolojiye inanıyor?

İnsanlar neden milyonlarca yıldır sayıların gizemine bu kadar büyük bir ilgi duyuyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Alışılmış ki bunun kimi sebepleri var.

Öncelikle verilecek karşılıklardan biri de belirsizlikle başa çıkma olabilir. Beşerler çoklukla gelecekle ilgili belirsizlikler karşısında kaygı duyar. Numeroloji, gelecekle ilgili kimi ipuçları sunarak bu meçhullüğü yönetmeye yardımcı olabiliyor. Birçok kişi de aslında numerolojik tahlillerin sunduğu rehberlik ve içgörüler sayesinde hayatın kuvvetli devirlerinde yol gösterici bir ışık buluyor.

Numeroloji tıpkı vakitte bireylerin kendileri ve etraflarıyla daha derin bir bağlantı kurmalarına da imkan tanıyor. Kendi doğum tarihlerinden yahut isimlerinden çıkarılan sayısal tahliller; bireylerin kendi kişilikleri, güçlü tarafları ve hayatlarındaki potansiyel zorluklar hakkında daha fazla düşünmelerine neden olabiliyor.

İnsanlara hayatlarının denetimini bir dereceye kadar ellerinde tutma hissi vererek güç ve rahatlık katması da tesirleri ortasında sayılabilir.

Kısacası, insanların bilgiye ulaşma ve dünyayı manaya yolları çeşitlilik gösteriyor ve numeroloji de bu çeşitliliğin bir kesimi hâline geliyor.

“Herkesin hayatına kimse karışamaz.” mantığı ile natürel ki insanların inandıklarına bir yere kadar hürmet göstermemiz lazım. Lakin bilgi arayışında her vakit meraklı ve eleştirel olunması gerektiğinin de altını çizerek yazımızın sonuna gelelim.

Konu ile ilgili yorumlarınızı merakla bekliyoruz.

Kaynaklar: Numeroloji Online, Matematiksel, How Stuff Works, Numerology, World Numerology

İncelemek isteyebileceğiniz öteki içeriklerimiz:

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir